Vážení občané,


obracíme se na Vás s prosbou o aktivní účast při přípravě stavebních úprav Zeyerovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Marie Vydrové a Budovcovou. Projekt umožňuje změnu ploch zeleně během realizace. V této souvislosti vzniklo několik petic, proto oslovujeme všechny obyvatele této části ulice, aby všichni měli stejnou možnost se vyjádřit.


Prosíme Vás o vyjádření názoru na otázku, zda má město spíše maximalizovat počet parkovacích míst (26), nebo zda se má město pokusit o výsadbu zeleně v rozsahu asi 1-2 parkovacích míst (konkrétní velikost, umístění a počet ploch záleží na poloze sítí).


K názorům bude přihlédnuto při provádění stavebních úprav. Přesnou polohu zelených ploch a typ výsadby (např. zatravněné plochy, stromy menšího vzrůstu) bude možné určit až po zjištění přesné polohy inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.


Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Termín uzavření dotazníku je 23. září 2020. Děkujeme Vám za spolupráci.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/HQ1E7azacqGe877S9
Zkrácený odkaz: https://tinyurl.com/y2rblwfs

Aktualizace 24.9.2020 14:00 - dotazník uzavřen